Con robot trị giá 25.000 USD làm được 120 cốc cafe trong 1 giờ

Một con robot đứng quầy bán nước có thể phục vụ được 120 suất đồ uống trong vòng 1 giờ. Sức mạnh của nó không chỉ thể hiện ở tốc độ chế nước, mà còn nằm chính tại xu hướng mới đang thay đổi toàn bộ ngành phục vụ tại các cửa hàng. Những cửa hàng café […]

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP

Tự động hóa là một nhân tố quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhờ có tự động hóa trong công nghiệp, các nhà máy đã và đang trở nên hiệu quả hơn trong việc sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu và nguồn nhân lực. Tự động hóa trong […]